Mannenkoor "GSBK"                        Wie zijn wij?

 

Ontstaan

Het "Mannenkoor GSBK", is oorspronkelijk begonnen als het Goutumer Shantykoor.

Dat koor werd op 1 april 1998 opgericht door een aantal enthousiaste mannen uit Goutum, een dorp aan de rand van Leeuwarden. Met 26 zangers en een muzikaal leider/accordeonist werd begonnen een repertoire in te studeren. Het enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat er steeds meer zangers bij kwamen.

Binnen twee jaar bestond het koor uit 50 leden. Vanwege het grote succes werd in 2005 besloten de 1e CD uit te brengen. Titel van deze CD is: “Wij varen vrij”. Er volgden nog twee, waar van de laatste helemaal in het Frysk. 

Na bijna 20 jaar bestaat het koor nog steeds, wel met een andere naam, andere begeleiding maar nog steeds uit ongeveer 40 zangers, alleen komen ze nu niet alleen meer uit Goutum.

Het bestuur

Het bestuur van GSBK bestaat uit deze vijf enthousiaste personen die op een relaxte wijze het 0ngeveer 50 koppen tellende koor probeert te sturen. hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Van links naar rechts; boven

 

Johan Betten(Oud Penningmeester), 

Nog geen foto, Klaas Fennema

 penningmeester@gsbk.nl

  Durk Bergsma

(Algemene zaken),         

algemenezakenmuziek@gsbk.nl 

  André Schurink(algemene zaken),

algemenezaken@gsbk.nl

 

Van links naar rechts; onder

 Bouwe Wijbenga (voorzitter), voorzitter@gsbk.nl

 Jan de Boer(Secretaris) secretaris@gsbk.nl

 

 

 

Muzikale ondersteuning.

De muzikale ondersteuning is intussen gewijzigd: Sinds 2007 is Fokke de Groot de muzikaal leider van GSBK. Naast het dirigeren bespeelt hij de gitaar, en arrangeert hij songteksten en de daar bijbehorende muziek.

Fokke de Groot

 

Verder worden we ondersteund door een accordeonist (Hubert Winters) , op keys worden we begeleid door Marcel de Weerd en op de bas door Gerard Smits. Een mondharmonica speler en een gitarist uit het koor laten zich zo nu en dan horen en bovendien worden er door diverse koorleden ritmische instrumenten bespeeld. Inmiddels hebben we een behoorlijke omslag in het repertoire gemaakt. Van een koor met hoofdzakelijk shanty's hebben we nu een veelzijdig repertoire in vele talen. Wij repeteren elke woensdag in dorpshuis "Ien en Mien" vanaf 20:00 uur.

Meer dan 40 zangers en muzikanten hebben iedere week veel plezier in het beoefenen van hun hobby. Zij treden graag op in verzorgingstehuizen, bij jubilea of voor wie of wat ook maar iets te vieren heeft.  


Na de repetitie is er de altijd gezellige derde helft in het MFC Ien en Mien in Goutum

Wil je ook een keer meezingen in dit koor? Schroom dan niet om langs te komen en die unieke sfeer te proeven. Direct lid worden hoeft echt nog niet. Probeer het gewoon een paar weken.  Jong bloed is altijd welkom.

 

 

Muziekcommissie

Wil je ons eens horen en zien? klik dan eens op de volgende Youtube linken.

https://www.youtube.com/watch?v=WQW0ubnpNvE

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KbQSVAJhZU
 

https://www.youtube.com/watch?v=1UmaVRHWWf0