Op 1 april 2018 bestond het GSBK 20 jaar en daar willen we uw aandacht voor vragen.

 

Hebt u belangstelling neem dan contact op met:

Pieter de Boer pdeboer@gsbk.nl

Of Arie Peerbolte apeerbolte@gsbk.nl

 

In het kader van LF 2018 en “Mienskip” zal het mannenkoor GSBK uit Goutum een reeks concerten in Friesland organiseren. Deze concerten zullen plaatsvinden in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, buurthuizen, instellingen enz.

Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar bedrijven die deze concerten samen met ons willen realiseren.

Wij vragen van u als bedrijf een kleine financiële bijdrage van € 295,- om een concert uit te voeren. Daarmee wordt uw bedrijf de aanbieder van het concert aan de betreffende instelling.

Maar uw bedrijf krijgt er nog meer voor terug:

·        Er worden posters en flyers verspreid voor het concert met daarop uw naam als sponsor vermeld;

·        Uw bedrijfsnaam wordt een jaar lang genoemd als sponsor van een van de concerten op de facebook pagina en de website van GSBK – www.gsbk.nl;

·        En het allerbelangrijkste: uw bijdrage voor een concert bezorgt anderen een prachtige muziekavond.

En er is nog meer: Op 1 april 2018 bestaat het GSBK-mannenkoor 20 jaar. In het kader hiervan wordt een jubileumavond georganiseerd met  medewerking van lokale Friese artiesten. Deze zal worden gehouden juli 2018  in Leeuwarden.  Exacte datum en plaats volgt spoedig.

 

De sponsoren van onze concerten krijgen hiervoor twee vrijkaarten en stellen bovendien - met hun bijdrage aan een concert - tien vrijkaarten ter beschikking. Deze worden ingezet om mensen die anders daartoe niet in staat zouden zijn uit te nodigen en te laten genieten van deze jubileumavond.

Tot nu toe hebben de volgende sponsoren ons gecontracteerd, of is er al een spetterend optreden geweest. voor reacties op de optredens scrol naar beneden.

 

 

Datum:      23-09-2017

Locatie:      De Hofwijck

Sponsor:     D. Dikken

Dikken Energie Coaching Leeuwarden


 

Datum:      13-06-201

Locatie:      Saxenoord Franeker

Sponsor:    

Klaas Banga Brillen Franeker

 

Datum:      ??-??-201?

Locatie:      ?

Sponsor:    Fam. Wiersma 

Wiersma Tenten en Partyverhuur Leeuwarden

 

Datum:      24-01-2018

Locatie:      Revalidatie Friesland Beetsterzwaag

Sponsor:     R. Procee

Via Data Heerenveen

 

 

Datum:      08-11-2017

Locatie:      Ny Statelan

Sponsor:     H. Bot

Achmea Leeuwarden

 

Datum:      31-01-2018

Locatie:     Greunshiem 

Sponsor:    M. van den Hoeven

Tigra   Leeuwarden

 

Datum:      14-03-2018

Locatie:      Swettehiem Leeuwarden

Sponsor:   Kantoor Rotshuizen Geense

Leeuwarden


 

Datum:      21-03-2018

Locatie:      Dr. Wumkeshus

Sneek

Sponsor:     D. J. Verdoorn

Lelystad


 

Datum:      16-05-2018

Locatie: Wooncentrum de Kazerne    

Leeuwarden 

Sponsor:     J. Boswijk

Stenden Leeuwarden


 

Datum:      28-03-2018

Locatie:      Abbingahiem

Sponsor:     K. Lelie-Braaksma

Novatie Werkzaken

Leeuwarden


 

Datum:      21-02-2018

Locatie:      Martenahiem Tzum

Sponsor:     A. Reza

THK Centrum Techum en zuiderburen

Leeuwarden


 

Datum:      11-04-2018

Locatie:      Nij Mellens

Sponsor: A.H. Nauta en M.Meinen

 Top Fysio

Leeuwarden


Datum:      18 -03-2018

Locatie:      Roelofs Catering

Sponsor: Roelofs Catering & Brasserie

Hempenserweg 29

Leeuwarden

 

Datum:      ??-??-2018

Locatie:      ?

Sponsor:    Het Boveveen

Echten

H. Winters